การสมัครวิ่งไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครบถ้วน


Epson 21K CHALLENGE
"วิ่งสร้างหมอ"
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

 ENG


          เอปสัน ผู้นำด้านนวัตกรรมสำหรับภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย ตั้งแต่อิงค์เจ็ต พรินเตอร์ และ 3LCD โปรเจ็คเตอร์ ไปจนถึง เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลขนาดเล็กประเภทต่างๆ เอปสันมุ่งมั่นที่จะก้าวไปให้เหนือกว่าจินตนาการของลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลก ด้วยการมอบคุณค่า จากเทคโนโลยีที่มีขนาดกระทัดรัด ประหยัดพลังงาน และมีความแม่นยำสูงแก่ลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น องค์กร ธุรกิจ ผู้ใช้ตามบ้าน กลุ่มพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของ ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ที่ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัท เอปสันมีทีมงานมากกว่า 73,000 คน ใน 91 สาขาทั่วโลก และมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือ ชุมชนในทุกประเทศ ที่เอปสันได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ
          บริษัท เอปสัน(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอที อาทิ เช่น เครื่องพิมพ์  เครื่องฉายภาพ เครื่องสแกนเนอร์ แขนกล เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและใช้งานอย่างแพร่หลายในสำนักงาน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม  (Corporate Social Responsibility)   และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน  โอกาสนี้ บริษัทฯ จึงได้เสนอให้จัดกิจกรรมการรณรงค์วิ่งเพื่อสุขภาพขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ลดปัญหาสุขภาพ    รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมสมทบทุน “กองทุนพัฒนาแพทย์ศาสตร์ (Fund 16)” โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่งและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย      
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานภายในองค์กร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นสื่อ

3. เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ "กองทุนพัฒนาแพทย์ศาสตร์ (Fund 16)” โรงพยาบาลศิริราช


Epson Startup

 

Epson EcoTank Printer

 


​​


ประเภทการแข่งขัน
HALF MARATHON 21.1 Km.
Challeng 8 สะพาน ในช่อง BRT Cut Off 3 ชั่วโมง
ปล่อยตัวเวลา 03.30 น. Cut off Time 6.30 น.
Timing chips Systems รับสมัคร 1,000 คน
ค่าสมัคร 800 บาท

MALE FEMALE
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป


MINI MARATHON 10.5 Km.
ปล่อยตัวเวลา 04.30 น. Cut off Time 6.30 น. (2 ชั่วโมง)
Timing chips Systems รับสมัคร 1,500 คน
ค่าสมัคร 500 บาท

MALE FEMALE
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  


FUN RUN 5 Km.
ปล่อยตัวเวลา 04.40 น. รับสมัคร 500 คน
ค่าสมัคร 450 บาท

MALE FEMALE
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขัน


VIP
เลือกลงวิ่ง 21K หรือ 10K หรือ 5K
ปล่อยตัวตามเวลาของระยะทางที่เลือกสมัครวิ่ง
ค่าสมัคร 2,000 บาท รับสมัครเพียง 100 คน

MALE FEMALE
เลือกวิ่งได้ 1 ระยะ เลือกวิ่งได้ 1 ระยะ
รับเสื้อโปโล+เสื้อวิ่ง รับเสื้อโปโล+เสื้อวิ่ง
หมายเหตุ : ผู้สมัครทุกระยะทางสามารถเลือกส่ง เสื้อ-Bib-chips-Goodie Bag ทาง SCG Express โดยต้องจ่ายค่าดำเนินการจัดส่งเพิ่ม 30 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 10 ตุลาคม 62 (การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 10-20 พฤศจิกายน 2562

​​ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 21K 10K 5K
ถ้วยรางวัล 1-5 1-5 -
เงินรางวัล 1-3 AG* 1-5 OA* -
Running shirt
Polo shirt เฉพาะผู้สมัคร VIP
21K Finisher T-shirt - -
21K Top50 (M50/F50) - -
เหรียญผู้พิชิต
Timing chips -
Epson Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
ประกันอุบัติเหตุระหว่างแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังแข่ง
*สถาที่จัดงาน มีอาคารและลานจอดรถบริการนักวิ่ง รถยนต์ 1,200 คัน รถจักรยายนต์ 1,000 คัน


CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
Mini Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับ 1 5,000 บาท 5,000 บาท
อันดับ 2 4,000 บาท 4,000 บาท
อันดับ 3 3,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 4 - 2,000 บาท
อันดับ 5 - 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* รางวัลพิเศษ นักวิ่งแฟนซี แต่งกายใน Concept Colorful (สีสรรที่มีชีวิตชีวา) อันดับ 1 = 5,000 บาท / อันดับ 2 = 4,000 บาท / อันดับ 3 = 3,000 บาท สมัครระยะไหนก็ได้ ไม่เน้นความเร็ว
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

Running Shirt และ Polo Size
ผู้สมัครต้องรับเสื้อที่ระลึกตามแบบและสีของระยะที่สมัคร

 เลือกไซต์เสื้อได้ แต่เลือกแบบไม่ได้ (เลือกไซต์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง)
 เปิดด้วยมือถือ โปรดเลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูไซต์เสื้อ SS-5XL
SIZE SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Male 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50"
Female 32" 34" 36" 38" 40" 42" - - -


กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งนานาชาติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ใช้ Timing chip จับการแข่งขัน 21K/10K เวลาเริ่มต้นนับจาก
Gun start
3. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 ลบ พ.ศ. เกิด
4. ผู้ได้รับเงินรางวัล ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง / Passport ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ต่อคณะกรรมการ
5.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
6.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
7.รายการแข่งขันนี้ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนการซื้อขาย BIB ต่อ การนำ BIB ของผู้สมัครอื่นมาร่วมวิ่ง ไม่สามารถแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้สมัครได้ นักวิ่งต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล


กำหนดวันรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
RACE ENTRY PACK COLLECTION


วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.00-18.00 น.

ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช มงคลกรุงเทพ

ผู้สมัครทุกคน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หน้าการรับสมัคร Online บนโทรศัพท์มือถือ
หรือ Passport และเลขที่ Order No ไปติดต่อขอรับ หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน-เสื้อที่ระลึก-Timing chips

ไปรับแทนคนอื่นผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รายการนี้ มีสมัครแบบเลือกส่ง SCG Express
ผู้สมัครต้องจ่ายค่าดำเนินการจัดส่งเพิ่ม 30 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 10 ตุลาคม 2562 
(การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง

เริ่มส่ง 10-20 พฤศจิกายน 2562
JOG&JOY โทร. 097-095-8434, 084-098-7079ข้อควรทราบ ก่อนสมัครวิ่งออนไลน์ กับ JogAndJoy.Run

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่งผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลและเลขที่บัตรประชาชน ของนักวิ่ง มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ ใส่ Username และ Password คลิกเข้าสู่ระบบ เลือกรายการวิ่ง-เลือกระยะทางวิ่ง-เลือกไซต์เสื้อ-เลือกการชำระเงิน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

สอบถามปัญหา-แนะนำในการสมัคร โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น.) จันทร์-ศุกร์ หรือ อีเมล : cs@jogandjoy.run

 

 สมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run
เปิดรับสมัคร เริ่ม 10 สิงหาคม kiss

 
ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ

ลงทะเบียน-ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง