การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขายสินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันท่าเรือแหลมฉบัง
ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล

Laem Chabang Port Mini Marathon 2019
ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2


วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ENG

ปิดรับสมัครแล้ว
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง

 

 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน (10.00-17.00 น.) ณ พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน (10.00-18.00 น.) ณ พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

ทร. 086-391-8434

โปรดนำหลักฐานการลงทะเบียน หรือ รูปบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ผู้รับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์
โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

JOG&JOY T.02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา)

ท่าเรือแหลมฉบัง
          เป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีพื้นที่ขนาด 6,340 ไร่ ประกอบด้วยท่าเทียบเรือที่เปิดให้บริการแล้ว  ดังนี้
• ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 10 ท่า (B1,B2,B3,B4,B5,C1,C2,C3 D1, D2)
• ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ เรือสินค้าทั่วไป และเรือสินค้าทุกประเภท 3 ท่า (A0, A2, A3)
• ท่าเทียบเรือ Ro/Ro 1 ท่า
• ท่าเทียบเรือ Ro/Ro เรือสินค้าทั่วไป ตู้สินค้า  1 ท่า
• ท่าเทียบเรือโดยสาร และเรือ Ro/Ro 1 ท่า 
• ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ประเภทเทกอง 1 ท่า
• อู่ต่อและซ่อมเรือ 1 ท่า
          ท่าเรือแหลมฉบัง สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ โดยการท่าเรือฯ ทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารท่าเรือโดยรวม ส่วนงานด้านปฏิบัติการเป็นของเอกชนที่เช่าประกอบการหรือที่เรียกว่า Landlord Port โดยเป็นท่าเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุด แห่งหนึ่งของโลก จากการจัดอันดับท่าเทียบเรือที่เป็น World Top Container Port โดยนิตยสารชั้นนำของโลก เช่น Loylld List เป็นต้น ท่าเรือแหลมฉบังได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากลำดับที่ 23 ในช่วงปี 2541- 2542 โดยเลื่อนขึ้นเป็นลำดับที่ 20 และ 18 ในปี 2545 และ 2546 ตามลำดับ ซึ่งในปี 2016 ยังครองตำแหน่งลำดับที่ 20
          ท่าเรือแหลมฉบัง มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่สุด (Post Panamax) ได้ รวมทั้งมีพื้นที่สนับสนุน (Supporting Areas) สำหรับประกอบการท่าเทียบเรือ และกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนน รถไฟ และทางน้ำ เข้า-ออก ท่าเรือแหลมฉบัง เชื่อมโยงกับภาคต่างๆ ของประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้าน
          ยิ่งไปกว่านั้น ท่าเรือแหลมฉบัง ยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะใช้สำหรับพัฒนาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น สถานีจอดรถบรรทุก (Truck Terminal) ศูนย์กระจายสินค้า และ Free Trade Area เป็นต้น รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมอื่นๆ เช่น คลังสินค้าอันตราย ศูนย์ฝึกป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจร แก่ลูกค้าได้ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการท่าเทียบเรือต่างๆ สูงสุด ด้านการประกอบการ ท่าเรือแหลมฉบัง มีความคล่องตัวในการบริหาร และมีความยืดหยุ่นในการให้บริการแก่ลูกค้าสูง เนื่องจาก ท่าเรือแหลมฉบัง เน้นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน-เจ้าหน้าที่-ผู้ประกอบการและครอบครัว ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพการกุศล ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้ให้การสนับสนุนตลอดจนปลูกฝังพฤติกรรมและส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ ท่าเรือแหลมฉบังได้มีส่วนร่วมในโครงการ ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีและมิตรภาพร่วมกัน
4. นำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ โรงพยาบาลในเขตชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง

Laem Chabang Port 

 

YouTube 2018

 

ประเภทการแข่งขัน
MINI MARATHON 11.4 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.30 น. จับเวลาด้วยระบบ Timing chips
รับสมัครจำนวน 2,000 คน ค่าสมัคร 500 บาท

MALE FEMALE
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

FUN RUN 5.7 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. รับสมัครจำนวน 2,000 คน
ค่าสมัคร 400 บาท รับเสื้อคอกลม

MALE FEMALE
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขัน

VIP. (11 KM หรือ 5 KM)
ปล่อยตัวตามเวลาของระยะทางที่เลือกลงวิ่ง
รับสมัครจำนวน 200 คน
ค่าสมัคร 1,000 บาท รับเสื้อโปโล

เลือก 11  KM มีการแข่งขันตามกลุ่มอายุ
เลือก 5 KM ไม่แบ่งกลุ่มอายุ/ไม่มีการแข่งขัน


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / TOP100 / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ITEMS 11KM 5KM VIP
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 - เลือก 11K ได้
11K-Top100 ชาย/หญิง - เลือก 11K ได้
เสื้อที่ระลึก คอกลม คอกลม POLO
Timing chips - เลือก 11K ใช้
ใบประกาศเกียรติบัตร - เลือก 11K ได้
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุวันแข่งขัน
ถุงเป้ Goodie Bag
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
       

ขนาดรอบอกเสื้อที่ระลึก
T-Shirt และ POLO สำหรับ VIP

SIZE SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
MALE 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50"
FEMALE 32" 34" 36" 38" 40" 42" - - -
laugh ผู้สมัคร ONLINE ล่วงหน้าสามารถเลือกไซต์เสื้อได้ตอนสมัคร / เลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
กติกาการแข่งขัน
สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด
 
การบริการ
บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น.
มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 2,000 คัน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

มีร้านค้าอุปกรณ์กีฬาราคาประหยัดจำหน่าย 20-22 กันยายน (จองพื้นที่ T.083-042-8434)

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ ส่วนอีเมลอื่น เจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด กว่าจะเปิดอีเมลตอบอีเมลหรือแก้ไขปัญหา อาจใช้ระยะเวลานาน ไม่ทันเวลา

 

สมัครวิ่ง Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก/สมัครวิ่ง
ส่งรูปภาพยืนยันการจ่ายเงิน
ตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะ

Project Image

- ปิดรับสมัครแล้ว -

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal
ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จ
ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPay ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์
โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ ายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ด้วยตัวเอง
หลังจากสมัคร หรือ ส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


Conducted by