การสมัครวิ่งไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครบถ้วน

- ประกาศ -
การเดินทางไปร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน 16 ก.พ.63
05.00-06.00 น.
​โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ให้เข้าทางถนนบางนา-ตราด
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
@ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

 
Organised by


Faculty of Business Administration Ramkhamhaeng university
 ENG

          คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งตามพระราช บัญญัติ มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ.2514 โดยมีหลักในการดำเนินงาน ให้เป็นสถาบันการศึกษา และ วิจัย แบบตลาดวิชา ซึ่งนักศึกษาจะมาเรียน หรือ ไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ได้ นับตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิด ทำการเรียน การสอน มาเป็นเวลา 30 ปี แล้ว
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาส ทางการศึกษา ไปสู่ผู้เรียน ในส่วนภูมิภาค โดย จัดการ ศึกษาผ่าน ระบบดาวเทียม และ จัดคณาจารย์ เข้าบรรยาย ตามสาขาวิทยา บริการต่าง ๆ หมุนเวียน ลสับ เปลี่ยนกันไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส ให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย ตลอดจน บุคคลภายนอก ที่ต้องการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชา สมัครเข้าเรียนได้ โดยไม่รับปริญญา และ สามารถ นำ หน่วยกิต สะสมที่ได้ ไว้นี้โอนเข้าศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัย อีกด้วย
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้ง ขึ้นตาม พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ. 2514 มีที่ทำการ คณะเป็น อาคาร ชั้นเดียว ตั้งอยู่ บริเวณอาคาร สำนักบริการ ทางวิชาการ และ ทดสอบ ประเมินผลปัจจุบัน ซึ่งรู้จักกันในนาม "ตึกเล้าไก่" มี ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี เป็นคณบดีคนแรก ของคณะบริหารธุรกิจ และ เป็น ผู้หนึ่งที่เริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 48 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล RAM RUN 2020 ขึ้น

วัตถุประสงค์
​​1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนิสิตนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการ เดิน-วิ่ง
2. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. นำรายได้จากการจัดงาน สมทบทุนกิจกรรมประโยชน์ของคณะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงประเภทการแข่งขัน
MINI MARATHON 10.5 KM
ปล่อยตัว เวลา 06.00 น.
จำกัดจำนวนรับสมัคร 1,000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท/คน
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

MALE FEMALE
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  


FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.
จำกัดจำนวนรับสมัคร 500 คน
ค่าสมัคร 500 บาท/คน

MALE FEMALE
ไม่แบ่งกลุ่มอาย ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขัน


VIP. (เลือกวิ่ง 10.5 KM หรือ 5 KM)
ปล่อยตัวตามเวลาของระยะทางที่เลือกลงวิ่ง
รับสมัครจำนวน 500 คน
ค่าสมัคร 1,500 บาท รับเสื้อโปโล

10.5  KM มีการแข่งขันตามกลุ่มอายุ
5 KM ไม่แบ่งกลุ่มอายุ/ไม่มีการแข่งขันถ้วยรางวัล เสื้อที่ระลึก เหรียญผู้พิชิต อื่นๆ

ITEMS 10.5 KM 5 KM VIP
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 - เลือกวิ่ง 10K/5K
เสื้อที่ระลึก คอกลม คอกลม โปโล
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุวันแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งSouvenir shirt Size

The registration event cannot be refunded or changed later.

SIZE MALE FEMALE
SS 34" 32"
S 36" 34"
M 38" 36"
L 40" 38"
XL 42" 40"
2XL 44" 42"
3XL 46" -
4XL 48" -
5XL 50" -


ค่าสมัครวิ่ง

ประเภทระยะทาง ค่าสมัคร จำนวนรับสมัคร
 MINI MARATHON 500 บาท 1,000 Slots
 FUN RUN 500 บาท 500 Slots
 VIP 1,500 บาท 500 Slots

laugh ส่งเสื้อ+BIB ทาง Kerry Express ในประเทศไทย

65 บาท/คน

ต้องสมัครภายใน 15 ม.ค. 63

*ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 11-13 กพ 63
*สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
*การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้


กติกาการแข่งขัน
          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด

การบริการ
 บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
 ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
 มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น.
 มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 1,000 คัน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

​​


กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง

 

- รับด้วยตัวเอง -
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง-1 เวลา 13.00-17.00 น.
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานที่จัดงาน ม.รามคำแหง-2 เวลา 13.00-18.00 น.
โทร. 097-095-8434
โปรดนำหลักฐานการลงทะเบียน หรือ รูปบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ผู้รับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร


- ส่งพัสดุทางโดย Kerry Express -
ผู้สมัครสามารถเลือกส่ง เสื้อ-Bib-Goodie Bag ทาง Kerry Express ในระบบการสมัคร
โดยต้องจ่ายค่าดำเนินการจัดส่งเพิ่ม 65 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 15 มกราคม 2563
การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง
เริ่มส่ง 11-13 กุมภาพันธ์ 2563


​​กำหนดการจัดงานวิ่ง RAM RUN 2020
15-16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ราม 2)

DATE/TIME ACTIVITY
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
08:00-18.00 น. ฝ่ายจัดการแข่งขัน ลงเต็นท์-โต๊ะ-เก้าอี้-เวที-ซุ้มปล่อยตัว-ไฟฟ้าแสงสว่าง ณ สถานที่จัดงาน
13:00-18.00 น. ผู้สมัครล่วงหน้ารายงานตัว รับเสื้อ-รับเบอร์วิ่ง ณ อาคารอำนวยการ
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
04:00 น. คณะกรรมการจัดงานพร้อม ณ สถานที่จัดงาน
ฝ่ายจัดการแข่งขันติดตั้งอุปกรณ์การแข่งขัน นาฬิกาจับเวลา พรมเส้นชัย
04.30 น เปิดบริการจุดต่างๆ ภายในงาน ลานจอดรถ รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง ตกค้าง
ฝ่ายเทคนิคเส้นทางวิ่งลงงาน กรวยจรจร-ป้ายระยะทาง-น้ำดื่ม-อุปกรณ์ต่างๆ-กำลัง เจ้าหน้าที่        
05.00 น. พิธีกรกล่าวกล่าวต้อนรับนักวิ่ง แนะนำสถานที่จัดงาน สุขา-ฝากของ-กำหนดเวลา ปล่อยตัว
05:40 น. วอร์มอัพ ก่อนวิ่ง (10 นาที)
05:50 น. เช็คอินนักวิ่งมินิมาราธอน 10K เข้าสู่จุดปล่อยตัว เชิญ VIP / ประธาน หน้าจุดปล่อยตัว แล้วขึ้นบนเวทีใหญ่
05.55 น. ประธานกล่าวตอนรับนักวิ่ง
06:00 น. ประธานในพิธี VIP ให้สัญญาณ (แตรลม) ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กม.
06.10 น. เช็คอินนักวิ่งฟันรัน 5K เข้าสู่จุดปล่อยตัว
06.15 น. ประธานในพิธี VIP ให้สัญญาณ (แตรลม) ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กม.
06.35 น. นักวิ่งคนแรกเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย กรรมการฝ่ายเทคนิคบันทึกผลการแข่งขัน ป้ายอันดับ
เชิญประธานในพิธี และ VIP มอบเหรียญรางวัลให้กับนักวิ่งผู้ชนะกลุ่มแรกๆ
06.40 น. ซุ้ม อาหาร-เครื่องดื่ม เปิดบริการ (ตั้งแต่นักวิ่งคนแรกเข้าเส้นชัย) ผู้ชนะการแข่งขันรายงานตัว
07.15 น. ประกาศผลและมอบถ้วยรางวัล แก่ผู้ชนะการแข่งขัน (11 กลุ่ม 55 รางวัล)
08.00 น. จบกิจกรรม
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

​​


สมัครวิ่ง Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run


ปิดรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2563
ส่งหลักฐานการฌอนเงินภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2563


ลงทะเบียนสมัครสมาชิก/สมัครวิ่ง
ส่งรูปภาพยืนยันการจ่ายเงิน
ตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะ

Project Image


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal
ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จ
ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPay ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 3 วัน ถือว่าสละสิทธ์
โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ ายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ด้วยตัวเอง
หลังจากสมัคร หรือ ส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ
สอบถามปัญหาการรับสมัคร โทร.02-721-6009 (09.00-17.00 น.)


Reservation status search by Passport
ค้นหาสถานะการลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยเลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางConducted by