การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า 
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน


 

Friends for Life Charity Run 2019
โดย กลุ่มธนาคารทิสโก้ ร่วมกับพันธมิตร
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
ณ สวนพุทธมณฑล สาย 4


* ค่าสมัครวิ่งทั้งหมด สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 5 โรงพยาบาล โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *
 ENG

 

กลุ่มธนาคารทิสโก้ ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร จัดโครงการ Friends for Life ระดมเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ 5 แห่ง ที่รองรับคนไข้ปีละกว่าล้านราย ได้แก่ รพ.ศิริราช  รพ.จุฬาลงกรณ์  รพ.รามาธิบดี  รพ.ราชวิถี และ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ l คลิกอ่านรายละเอียดโครงการ l
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
  2. เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มอบให้โรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น

ประเภทการแข่งขัน
Distance Running

เส้นทางการวิ่ง
Running Route

ถ้วยรางวัล/เสื้อที่ระลึก/เงินรางวัล/เหรียญผู้พิชิต/อื่นๆ

ITEMS Mini Marathon 10 K Fun Run 5 K
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-5 -
เงินรางวัล 1-3 ทุกลุ่มอายุ -
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
เป้อเนกประสงค์ 50Years TISCO
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน

CASH PRIZES / เงินรางวัลทุกกลุ่มอายุ มินิมาราธอน

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Mini Marathon
ชาย
Mini Marathon
หญิง
อันดับที่ 1 4,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 2 3,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 3 2,000 บาท 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

* การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ใช่การซื้อขายสินค้า ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัคร เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน รายการแข่งขันนี้ รับสมัครและควบคุมการแข่งขันโดย JOG&JOY wink

 
การบริการ
 บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
 ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
 มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
 มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
 สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน ฟรี. กว่า 1,000 คัน มีป้ายและเจ้าหน้าที่โบกในเช้าวันแข่งขัน

 

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 (10.00-17.00 น.) ณ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ถนนสาทรเหนือ
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 (13.00-18.00 น.) ณ สถานที่จัดงาน ลานจอดรถฝั่งใต้ (สำนักพุธ) สวนพุทธมณฑล นครปฐม
เช้าวันแข่งขันก่อนปล่อยตัว วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 (04.30-05.50 น.) ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย สถานที่จัดงาน

โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร Order No หรือแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด


JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009
เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ งดโทร


REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE ค่าสมัคร SLOTS
 MINI MARATHON 10K 500 บาท 1,700
 FUN RUN 5K 500 บาท 1,000
 VIP / SPONSOR * 300
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ 3,000

 เปิดรับสมัครเพิ่ม 100 คน laugh


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์

ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


ปิดรับสมัครแล้ว
ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง

จองโรงแรม / BOOKING HOTEL
ใกล้สถานที่จัดงาน พุทธมณฑล (หน้า มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)