การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า 
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน


 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล

TOA VENTURE HOLDING
CHARITY RUN 2019


วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
ณ ลานประตู 4 (ดาวเรือง) สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ


 ENG
 

หลักการและเหตุผล

          จากปัญหาสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อเยาวชนไทยประการหนึ่งคือ มีเด็กด้อยโอกาสทางสังคม และด้อยโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา โรคเอดส์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งสามี และภรรยา จึงทำให้บุตรหลานของผู้เสียชีวิตถูกทอดทิ้งจำนวนหนึ่ง และสังคมยังรังเกียจ ไม่ยอมรับ ทำให้เด็กเหล่านี้ มีปัญหา เกิดปมด้อยไร้ที่พึ่งที่อบอุ่น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  บ้านเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นบ้านหลังเล็ก ๆ ที่เกิดจากการอุปถัมถ์ของ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ สร้างขึ้นเพื่อรองรับเด็ก ๆ    ที่ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่จะเป็นเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV หรือเชื้อเอดส์  ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือและได้ใช้ชีวิตที่อบอุ่นและมีความสุข

          บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และต้องการสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และสานสัมพันธ์ภายในของบริษัทในเครือและพันธมิตรทางการค้า จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล  TOA VENTURE HOLDING  RUN 2019 โดยเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งมอบให้ มูลนิธิบ้านเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งมอบให้กับ มูลนิธิบ้านเด็กธรรมรักษ์  วัดพระบาทน้ำพุ  จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อเป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์  สร้างความสามัคคี  สร้างการมีส่วนร่วมของบริษัทในเครือ  ลูกค้า  ผู้ขาย  และประชาชนทั่วไป ในการช่วยเหลือสังคม และสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ที่ติดเชื้อ HIV 
3. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทในเครือ  และประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 


มูลนิธิบ้านเด็กธรรมรักษ์  วัดพระบาทน้ำพุ

 

 

Running @ Suan Luang Rama IX Park

 

 ประเภทการแข่งขัน

ค่าสมัคร 500 บาท ทุกประเภทระยะทาง วันนี้-20เมษายน 2562

Project Image

ปล่อยตัวเวลา 05.30 น.

การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย/หญิง
อายุ 10-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป

Project Image

ปล่อยตัวเวลา 05.45 น.

ฟันรัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

แฟนซี 5 KM หรือ 10 KM
มีการประกวด ไม่แข่งความเร็ว


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 10 KM 5 KM
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-3 -
ถ้วยรางวัล แฟนซี 10 KM หรือ  5 KM ถ้วย 1-3
เสื้อที่ระลึก (คอกลม หรือ เสื้อกล้าม) สมัครก่อน 20 เม.ย. เลือกได้ สมัครก่อน 20 เม.ย. เลือกได้
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังแข่งขัน
     

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

รายการแข่งขันนี้
รับสมัครและควบคุมการแข่งขันโดย JOG&JOY
 wink
การบริการ
 บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
 ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
 มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 สถานที่จอดรถ ฟรี ใกล้จุดจัดงานในสวนหลวง ร.๙ (ประตูเปิด 05.00 น.)
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
 มีเจ้าหน้าดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ณ จุดปล่อยตัว
 โรงแรมที่พักราคาประหยัดสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ใกล้สวนหลวง ร.๙
Win House Serviced Apartments
- The Residence Airport & Spa Hote
- White House Bizotel
- B2 Bangna Premier Hotel
- The Vertical Suite
กติกาวิ่งประเภทแฟนซี

- ผู้เข้าแข่งขันต้องลงสมัครวิ่งประเภท fun run หรือ minimarathon ก็ได้
- แจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมประเภทแฟนซี ณ วันงาน ก่อนการแข่งขัน 30 นาที (ลงทะเบียน 05.00-05.20น.)
- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งจนครบระยะที่สมัคร แต่ไม่พิจารณาลำดับเข้าเส้นชัย

การพิจารณาผลรางวัล (ตัดสินโดย Jog&Joy)
1. ความสวยงามเหมาะสมกับงาน
2. ความสนใจของนักวิ่งทั่วไปที่มีต่อชุดแฟนซี
3. ความสามารถในการให้ความบันเทิงกับผู้พบเห็น
4. ความยากง่ายของชุด ที่มีผลต่อการวิ่ง
5. ความคิดสร้างสรรค์

รางวัลที่จะได้รับ ถ้วยรางวัล อันดับ 1-3
ไม่แยกชายหญิง (ไม่มีเงินรางวัล)
T-Shirt (เสื้อคอกลม) หรือ Running-Shirt (เสื้อแขนกุด) laughสมัครภายใน 20 เมษายน เลือกแบบเสื้อได้
ไซส์ XS ถึง 4XL แบ่งเป็นแบบชาย และ แบบหญิง เข้ารูป
เพศหญิง Female ตั้งแต่ไซส์ 2XL ขึ้นไป ไม่เหมาะกับการใส่เสื้อที่รัดรูป ฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดเสื้อแบบของผู้ชายให้แทนกำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 (11.00-18.00 น.)
ที่ Sports World ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
ชั้น 4 โซนโรงภาพยนต์
โทร. 086-391-8434


วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 62 (05.00-05.20 น.)
ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ประตู 4 (ดาวเรือง) สวนหลวง ร.9 (เข้าทางถนนเฉลิมพระเกียรติ) 


โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร หรือ รูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงรูปบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด


JOG&JOY โทร. 097-095-8434, 02-721-6009 (วัน-เวลาทำการ)
TOAVH โทร. 02-335-5555:4458 คุณพัชรีข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ONLINE เป็นครั้งแรก อีเมล และ หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครเพราะในการตรวจสอบรายชื่อหรือข้อมูล จะต้องใช้เลขบัตรประชาชน ที่ถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

ผู้สมัครต้องจดจำ Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

สมัครแล้ว แต่ไม่โอนเงิน หรือโอนแล้ว แต่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 5 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) ของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร หรือบัตรเครดิต เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ไม่สามารถรับเอกสารได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

ผู้สมัครคีย์หมายเลขบัตรประชาชน ไม่ครบถ้วน เมื่อเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบ ก็ไม่สามารถหาข้อมูลของผู้สมัครได้

สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่
E-mail :
cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่คอยบริการท่านโดยตรง 

 


REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทาง วันนี้-20 เมษายน จำนวนรับสมัคร
 Mini Marathon 10 Km. 500 บาท 1,000 Slots
 Fun Run 5 Km. 500 บาท 500 Slots
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้


สมัคร Online ผ่านระบบใหม่ JogAndJoy.Run


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


  ปิดรับสมัครแล้ว / SOLD OUT  
ลงทะเบียน-ยืนยันการจ่ายเงิน-ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง